آخرین وضعیت اشتغال از این حکایت دارند که حدود ۱۴۵هزار نفر از زنان شاغل در فاصله یک ساله کم شده‌اند.

به گزارش ایسنا، تازه‌ترین گزارش مرکز آمار از وضعیت اشتغال و بیکاری در ایران نشان داد که نرخ بیکاری حدود ۱.۷درصد کاهش داشته و در مقابل بر تعداد جمعیت شاغل افزوده شده است.

بررسی جزئیات نرخ بیکاری در زمستان سال گذشته بیانگر آن است که حدود ۶۱ میلیون و ۹۰۰هزار نفر جمعیت ۱۵ساله و بیشتر در ایران وجود داشته و از این تعداد ۴۲.۴درصد فعال (بیکار و شاغل) بوده‌اند که ۲۳میلیون و ۴۳۵هزار نفر شاغل و دو میلیون و ۷۸۵هزار نفر بیکار هستند. این در حالی است که بر تعداد جمعیت شاغل حدود ۵۲هزار نفر نسبت به زمستان ۱۳۹۷ افزوده شده و از سوی دیگر از تعداد بیکاران که ۳ میلیون و ۲۷۱هزار نفر بودند حدود ۴۸۲هزار نفر کم شده‌ است.

اما بررسی وضعیت اشتغال و بیکاری زنان و مردان از این حکایت دارد در بین زنان کاهش در هر دو مورد است، طوری که از تعداد بیکاران زن حدود ۱۱۲هزار نفر کم شده و از ۹۲۵هزار نفر در زمستان ۱۳۹۷ به ۸۱۲هزار نفر در زمستان سال گذشته رسیده‌اند. همچنین زنان شاغل در این فاصله کم شده‌اند و از حدود چهار میلیون و ۶۵هزار نفر در سال ۱۳۹۷ به سه میلیون و ۹۳۰هزار نفر رسیدند که نشان‌دهنده کاهش ۱۴۵هزار نفری زنان شاغل است.

در دیگر سو، از جمعیت شاغل در زمستان سال گذشته حدود ۱۹ میلیون و ۵۱۴هزار نفر مرد بودند که به تعداد آنها در مقایسه با دوره مشابه سال قبل حدود یک میلیون و ۹۰۰هزار نفر افزوده شده است. در بین مردها از تعداد بیکاران ۳۷۰هزار نفر کم شده، طوری که از حدود دو میلیون و ۳۴۳هزار نفر به یک میلیون و ۹۷۵هزار نفر رسیده است.

بیکاری ۱۹ استان همچنان دو رقمی است

همچنین طبق این گزارش، نرخ بیکاری در ۱۹ استان کشور در زمستان پارسال (پیش از شیوع کرونا) دو رقمی بوده است.

به گزارش مهر، بررسی نرخ بیکاری ۳۲ استان کشور در زمستان سال ۹۸ نسبت به زمستان سال ۹۷ نشان می‌دهد نرخ بیکاری برای ۱۹ استان کشور در زمستان پارسال دو رقمی ثبت شده در حالی که در زمستان ۹۷ نرخ بیکاری در ۲۰ استان دو رقمی بود.

براساس این آمار، نرخ بیکاری پنج استان که در زمستان سال ۹۷ دو رقمی بوده، در زمستان سال ۹۸ تک‌رقمی شده است. مقایسه نرخ بیکاری استان‌ها نشان می‌دهد، نرخ بیکاری پنج استان ایلام از ۱۰.۴درصد به ۷درصد، خراسان رضوی از ۱۲.۸ به ۸.۹درصد، تهران از ۱۱ به ۸.۸، زنجان از ۱۱.۴ به ۹.۳ و همدان از ۱۱.۷ به ۹.۳درصد کاهش یافته و تک‌رقمی شده است. در مقابل نرخ بیکاری یک استان در مقایسه با زمستان سال ۹۷ دو رقمی شده که بر این اساس نرخ بیکاری استان بوشهر از ۹.۴ به 10.3درصد افزایش یافته است.

همچنین نرخ بیکاری در ۱۳ استان کشور تک‌رقمی است. مقایسه آماری آخرین نتایج منتشر شده از وضعیت نیروی کار در استان‌ها توسط مرکز آمار ایران نشان می‌دهد، در بین استان‌های دارای نرخ بیکاری دو رقمی استان کردستان با نرخ بیکاری ۲۰درصد همچنان در صدر بیکارترین استان کشور و استان کهگیلویه و بویراحمد با نرخ بیکاری ۱۰.۱درصدی در پایین‌ترین نرخ بیکاری در بین نوزده استان دارای «نرخ بیکاری دو رقمی» قرار دارند.

پس از استان کردستان، استان‌های کرمانشاه با نرخ بیکاری ۱۷.۹درصد، لرستان با نرخ بیکاری ۱۶.۸درصد، آذربایجان غربی با نرخ ۱۴.۵درصد، چهارمحال و بختیاری با نرخ ۱۴.۵درصد، خوزستان با نرخ ۱۲.۴درصد، گلستان با نرخ ۱۲درصد، هرمزگان و گیلان با نرخ ۱۱.۹درصد، یزد با نرخ ۱۱.۶درصد، اردبیل با نرخ ۱۱.۵درصد، سیستان و بلوچستان با نرخ ۱۱.۳درصد، خراسان شمالی با نرخ ۱۱.۲درصد، البرز با نرخ ۱۱.۱درصد، کرمان و قزوین با نرخ ۱۰.۶درصد، بوشهر و اصفهان با نرخ ۱۰.۳درصد و کهگیلویه و بویراحمد با نرخ ۱۰.۱درصد استان‌های دارای نرخ بیکاری دو رقمی در کشور هستند.