عضو کارگروه دستمزد شورای عالی کار از برگزاری جلسه کمیته دستمزد شورای عالی کار در روز دوشنبه برای رایزنی در مورد حداقل دستمزد سال آینده حقوق‌بگیران کارگری خبر داد. فرامرز توفیقی در گفت‌وگو با مهر در مورد برگزاری جلسه شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده حقوق‌بگیران تحت شمول قانون کار اظهار داشت: براساس دعوت‌نامه‌ای که برای ما ارسال شده، جلسه در روز دوشنبه ۲۶ اسفند ماه برگزار خواهد شد و تا این لحظه خبری دال بر لغو جلسه اعلام نشده است. عضو کارگروه دستمزد شورای عالی کار در پاسخ به این سوال که «با توجه به عدم تشکیل جلسات کمیته دستمزد طبق روال سال‌های گذشته آیا ممکن است تعیین حداقل دستمزد به فروردین ماه موکول شود»، گفت: زمان برای ما مهم نیست بلکه تمام تلاشمان را می‌کنیم تا به خواسته‌های حداکثری خود برسیم حال می‌خواهد این مسائل در یک ربع به اتمام برسد یا چند جلسه. وی ادامه داد: مهم‌ترین خواسته ما تأمین شدن سبد معیشت خانوار بوده است و اینکه حداقل دستمزد کارگران به گونه‌ای باشد که بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار را پوشش دهد. توفیقی گفت: البته این بدان معنا نیست که از بند یک فارغ شویم بلکه عینیت بخشیدن به بند یک ماده ۴۱، اجرای بند ۲ ماده ۴۱ است؛ به این صورت که تورم بر مخارج است نه بر مداخل. وی افزود: در همین راستا هزینه سبد معیشت کارگران یک میلیون و ۱۸۰هزار تومان افزایش داشته است و به ۴ میلیون و ۹۴۰هزار تومان رسیده است. این در حالی است که حداقل دستمزد یک کارگر با میانگین تعداد نفرات خانوار ۳.۳ نفری، ۲ میلیون و ۴۰هزار تومان است که یک فاصله بیش از ۵۰ درصدی دارد. ما به دنبال پوشش این فاصله هستیم که برای این مساله تمام تلاش خود را می‌کنیم.