به‌رغم اینکه در سال گذشته به طور خالص حدود ۴۶۰هزار فرصت شغلی ایجاد شد، کارشناسان معتقدند اگر دو ضعف عمده برای توسعه بازار کار رفع نشود قطعاً سال آینده با ریزش فرصت‌های شغلی مواجهیم.

«علی امینی» کارشناس سابق سازمان برنامه و بودجه در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر گفت: براساس برآوردهای صورت گرفته توسط امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه، در سال گذشته یک میلیون و ۱۱۹هزار فرصت شغلی در کشور ایجاد شده بود اما به دلیل اینکه تعداد زیادی از فرصت‌های شغلی از بین می‌روند، مجموع اشتغال خالص کشور به مراتب کمتر از میزان ایجاد شده است. به عبارتی با احتساب ریزش مشاغل آنچه به طور خالص ایجاد شده، ۴۶۴هزار فرصت شغلی است. این پژوهشگر بازار کار با بیان اینکه هر چند ایجاد یک میلیون شغل رقم قابل دسترسی است، اما قطعاً در صورت تداوم سیاست‌های موجود قطعاً قابل تحقق نخواهد بود.

وی با اشاره به عدم تناسب امکانات و منابع با هدف ایجاد یک میلیون شغل، تاکید کرد: با توجه به اینکه در سال گذشته یک میلیون و ۱۱۹هزار شغل ناخالص ایجاد شده پس هدف‌گذاری اشتغال یک میلیونی غیرقابل دسترس نیست اما الزاماتی دارد و متناسب با آن باید امکانات و منابع تجهیز شوند. امینی درباره الزامات تحقق هدف ایجاد یک میلیون شغل گفت: بخش عمده اشتغال کشور بر اثر مکانیزم‌ها و سازوکارهای جاری اقتصاد ایجاد شده و واحدهای صنفی و صنعت کارخانه‌ای بنا به نیاز خود نسبت نیروی کار جذب کردند که حتی بخشی از این اشتغال، فرصت‌های شغلی غیررسمی و کم‌کیفیت است. وی افزود: اما با توجه به اینکه بخش اشتغال غیررسمی کشور اشباع شده، این هشدار را از اکنون می‌دهیم قطعاً در صورتی که الزامات اجرای برنامه‌های سیاستی توسعه بازار کار فراهم نشود در سال بعد با ریزش اشتغال مواجه خواهیم بود. این پژوهشگر بازار کار با تاکید بر اینکه دولت باید همت جدی در زمینه فراهم کردن زیرساخت‌های اشتغالزایی داشته باشد، گفت: براساس برآوردها در سال ۹۶ عملاً اعتباری از منابع بانکی برای اشتغال جذب نشد و در سال ۹۷ نیز از ۲۰هزار میلیارد تومان منابع بانکی اشتغال، کمتر از ۸درصد جذب شد، ضمن اینکه در حوزه اجرای سیاست‌های فعال بازار کار در دو سال گذشته فقط ۱۰۰میلیارد تومان منابع تخصیص پیدا کرد که این روند باید اصلاح شود.