نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در پاییز امسال کاهش یافت اما سهم این گروه از کل جمعیت بیکار کشور با افزایش مواجه بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز آمار ایران نتایج آمارگیری نیروی کار در پاییز ۹۸ را اعلام کرد که براساس آن نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ساله و بیشتر، ۱۰.۶درصد از جمعیت فعال است. روند تغییرات نرخ بیکاری کل کشور نشان می‌دهد که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل ۱.۲درصد کاهش داشته است. بررسی نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان آموزش عالی نیز نشان می‌دهد ۱۷.۴درصد از جمعیت فعال فارغ‌التحصیل آموزش عالی بیکار بوده‌اند. این نرخ همچنان در بین زنان بیش از مردان است طوری‌که نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان گروه مردان ۱۲.۶درصد و در گروه بانوان نیز ۲۷.۳درصد است. البته نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان هم در گروه مردان و هم در گروه زنان در پاییز امسال نسبت به پاییز سال گذشته کاهش داشته است. در حال حاضر یک میلیون و ۲۵۲هزار و ۳۰۷ نفر جمعیت فارغ‌التحصیلان بیکار کشور است که ۶۰۹هزار و ۵۹۸ نفر از این جمعیت را مردان و ۶۴۲هزار و ۷۱۱ نفر را زنان به خود اختصاص می‌دهند اما در پاییز ۱۳۹۸ سهم «جمعیت بیکار فارغ‌التحصیل از کل بیکاران» افزایش یافته است، ضمن اینکه این سهم در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی نیز بالاتر است. بررسی سهم جمعیت بیکار تحصیل‌کرده از مجموع جمعیت بیکار کشور حاکی از آن است که ۴۳.۳درصد بیکاران کشور، در گروه فارغ‌التحصیلان آموزش عالی قرار دارند که این سهم در پاییز سال گذشته ۴۰.۷درصد بود. به عبارتی سهم جمعیت بیکار تحصیل‌کرده از کل بیکاران کشور در پاییز امسال نسبت به پاییز سال گذشته ۲.۶درصد رشد داشته است. البته سهم «جمعیت شاغل فارغ‌التحصیل از کل شاغلان» نیز با رشد مواجه بوده طوری‌که این سهم با ۰.۵درصد افزایش داشته است اما نسبت رشد جمعیت بیکار فارغ‌التحصیل همچنان طی سال‌های گذشته بیش از رشد جمعیت شاغل فارغ‌التحصیل است.