معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: پیمانکارانی که تحت هر شرایطی با شرکت‌های پیمان‌دهنده قرارداد بسته و کار می‌کنند، باید از طرح طبقه‌بندی مشاغل تبعیت کنند. به گزارش ایسنا، حاتم شاکرمی با اشاره با بیان اینکه پرداخت بدون تبعیض مزد برای انجام کارهای هم ارزش از حقوق اولیه نیروی کار است، تاکید کرد: پیمانکارانی که تحت هر شرایطی با شرکت‌های پیمان‌دهنده قرارداد داشته و فعالیت می‌کنند باید از طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگاه اصلی تبعیت کنند. وی گفت: هدف نظام جبران خدمت که یکی از موضوعات با اهمیت در رابطه با مدیریت منابع انسانی و کارآفرینی است، ارتقای انگیزش و بهره‌وری کارکنان و حفظ و صیانت از نیروی انسانی شاغل در سازمان‌هاست. شاکرمی افزود: با توجه به رشد پدیده جهانی شدن اقتصاد، توسعه فن‌آوری و دانش و گسترش بخش خدمات، لزوم تغییر بازنگری در نظام طبقه‌بندی مشاغل و تحول در مدیریت منابع انسانی امری ضروری است. به گفته وی، نظام طبقه‌بندی مشاغل باید متناسب با تحولات تکنولوژیکی و تغییرات روزافزون نظام اقتصادی و روابط کار صنعتی و همچنین نیازهای نوین شرکت‌ها و واحدهای اقتصادی انعطاف‌پذیر بوده و منتج به افزایش بهره‌وری نیروی کار و کارگاه شود. معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اهداف طرح طبقه‌بندی مشاغل، گفت: یکی از اهداف طرح، سرعت بخشیدن و شفافیت است که اجرای صحیح آن باعث افزایش بهره‌وری، ایجاد انگیزه در نیروی کار، ایجاد تعادل در بازار کار، پاسخگویی به نیازهای سیستم جبران خدمت، هم‌افزایی بین کارگر و کارفرما و در نهایت کاهش دعاوی کارگر و کارفرما می‌شود. شاکرمی آمادگی معاونت روابط کار برای ارتقای بیشتر سطح خدمات‌رسانی و برگزاری نشست‌های مشترک همفکری و هم‌اندیشی درباره طرح‌ها و مدل‌های جدید ارزش‌یابی مشاغل را اعلام کرد.