رای دهندگان در هنگ‌کنگ از ترس اینکه مبادا رای‌گیری در ساعات آتی در پی چند ماه اعتراض و درگیری در دولتشهر تحت حاکمیت چین متوقف شود از ساعات اولیه صبح دیروز (یکشنبه) در صف‌های طولانی در مراکز اخذ رای برای انداختن رای خود در انتخاباتی محلی حضور یافتند. به گزارش رویترز، رای دهندگان در حالی در حال رای دادن هستند که میزان شرکت‌کنندگان در سه ساعت نخست رای گیری سه برابر انتخابات چهار سال قبل گزارش شده است. همزمان با برگزاری انتخابات شورای منطقه خودمختار هنگ کنگ، گروه‌های حامی دموکراسی از معترضان خواسته‌اند تا مانع از برگزاری این انتخابات نشوند. مخالفان حکومت چین امیدوارند پس از تظاهرات ضددولتی پنج ماه گذشته، نتیجه انتخابات پیام روشنی برای پکن داشته باشد. مقام‌های امنیتی هشدار داده‌اند در صورت بروز اخلال در نظم عمومی، انتخابات را لغو خواهند کرد. در حال حاضر اکثر کرسی‌های شورای هنگ کنگ در اختیار نمایندگان طرفدار چین است. خبرنگاران حضور رای دهندگان در حوزه‌های رای گیری در ساعت‌های اولیه صبح را بسیار بیشتر از انتخابات سابق برآورد کردند. انتخابات دیروز نخستین انتخابات از زمان تظاهرات گسترده امسال است و به گفته ناظران نشان دهنده میزان حمایت عمومی از معترضان است.