رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: پس‌انداز پول در حال تضعیف معنایی ندارد و طعمه‌ای برای گرگ‌ها، رانت‌خواران، بانک‌های خاص و بنگاه‌های واسطه‌ای می‌شود. پس‌انداز در این شرایط برای خرید مسکن ابزار استفاده کارفرمایان خواهد شد، این طعمه است و نه خدمت به بخش مسکن کشور. علیرضا محجوب در گفت‌وگو با ایلنا درباره طرح مسکن وزارت راه و شهرسازی برای کارکنان دولت و کارگران اظهار داشت: قیمت مسکن را در دوره‌های مختلف مورد بررسی قرار داده‌ایم. آمار رسمی نشان می‌دهد که در بخش مسکن 431 بار افزایش قیمت نسبت به سال 71 وجود داشته است. وی افزود: اگر بخواهیم سرمایه‌گذاری ایران و کره را بررسی کنیم، می‌بینیم که عکس این میزان سرمایه‌گذاری در کره انجام شده‌، به این معنا که رشد سرمایه‌گذاری در بخش صنعت این کشور همین مقدار بوده و در مقابل میزان افزایش قیمت مسکن در کره حتی به 30 برابر هم نرسیده است. محجوب با تاکید بر اینکه با توجه به قیمت مسکن، سپرده‌گذاری در صندوق‌ها برای صاحب‌خانه شدن غیرممکن است،‌ ادامه داد: ‌بر فرض اینکه زمین رایگان برای اجرای طرح دولتی مسکن ارائه شود یا سازوکار ویژه‌ای برای عرضه مصالح ساختمانی در نظر بگیرند اما باز هم بسیار سخت است که از طریق ذخیره به مسکن برسیم. دبیرکل خانه کارگر با بیان اینکه بهتر است دولت در ابتدا مسکن متناسب با تقاضای مصرفی را تامین کند و پس از آن براساس مسکن تامین شده حرف بزنیم،‌ اظهار داشت: پول در صندوق گذاشتن به این معناست که پول و حقوق کارگری که عدد کوچکی است را در معرض تورم قرار دهیم که در اولین برنگاه از میان می‌رود. وی تاکید کرد: از سوی دیگر قانون اساسی تامین مسکن کارگران را تکلیف دولت دانسته است که بارها هم در تذاکرات خود در مجلس به این موضوع اشاره کرده‌ایم. رئیس فراکسیون کارگری مجلس افزود:‌ ضمن اینکه از طرح موضوع از سوی وزارت راه و شهرسازی تشکر می‌کنیم اما انتظار داریم این برنامه‌ها در این بخش، براساس واقعیت‌های موجود قیمت مسکن و قدرت خرید کارگران و قیمت سرسام‌آور تمام شده مسکن طراحی و تدوین کنند. وی درباره اولویت بخشیدن به کارمندان در برنامه‌های مسکنی و پیگیری مسکن کارکنان دولت از سوی دستگاه‌های دولتی گفت: هر چند حقوق‌بگیران چه کارگران و چه کارمندان از سطح یکسانی از رفاه برخوردارند اما برخی از مدیران دولتی حقوق و دستمزدهای کلان‌تری از برخی از کارمندان دریافت می‌کنند و دریافتی‌های قابل ملاحظه‌ای دارند اما به طور کلی قاطبه کارمندان و کارگران در سطح رفاه شبیه به هم هستند. از این رو است که می‌گوییم اولویت برای صاحب‌خانه شدن باید با کارگران باشد چرا که کارمندان هم بخشی از کارگران محسوب می‌شوند. محجوب با تاکید بر اینکه دولت حداقل در شعار کارگران را فراموش نکند، افزود: اما وقتی طرحی را با عنوان مسکن کارمندان مطرح می‌کنند به این معناست که قانون اساسی را زیر سوال برده‌اند. دبیرکل خانه کارگر ادامه داد: وزارت کار آماری از کارگرانی که فاقد مسکن هستند تهیه کرده اما موضوع مهم این است که چه تعداد کارگر قدرت خرید مسکن را دارند و در این مورد تحقیقاتی انجام شده است. در حال حاضر جامانده‌های مسکن مهر حدود 400هزار نفر هستند که حتی نتوانسته‌ایم برای این تعداد، مسکن فراهم کنیم.