کارگران گروه صنعتی انتخاب از بیکاری و تعدیل می‌هراسند اما کارفرما می‌گوید: فعلاً مشکلی نیست و به تولید ادامه می‌دهیم.

به گزارش ایلنا، کارگران گروه صنعتی انتخاب در استان اصفهان از فرارسیدن موج تعدیل‌ها نگرانند. این کارگران گفتند: خیلی از کارگران از ابتدای سال جاری بیکار شده‌اند؛ تعدادی نیز در ماه گذشته شغل خود را از دست داده‌اند. ما از تداوم این روند می‌ترسیم و نگرانیم که نکند بیکاری گریبانگیر  همه ما شود.

محمدی، رئیس شورای اسلامی کار این واحد صنعتی که تولیدکننده برندهای لوازم خانگی مانند «اسنوا» و «هایر» است، در ارتباط با نگرانی‌های همکاران خود و اوضاع کارخانه گفت: وضعیت اقتصاد و تولید همه جا خراب است؛ واحدهای صنعتی با مشکل مواد اولیه روبرو هستند؛ اجناس مورد نیاز، هم گران شده‌اند و هم کمیاب و در مواردی حتی نایاب؛ یک بوروکراسی عریض و طویل برای تولید به وجود آمده‌ است و هر روز عده‌ای از کارگران با چشم گریان، کارخانه‌‌ها را ترک می‌کنند. سخنگوی گروه صنعتی انتخاب، ضمنِ تکذیب بیکاری کارگران گفت: یک هفته کارگران را به مرخصی تابستانه فرستادیم و مشکل خاصی وجود ندارد. کارگران این واحد صنعتی مشغول به کار هستند.

حمیدرضا غزنوی با تاکید بر اینکه هیچ تعدیلی صورت نگرفته، افزود: اینکه نیروهایی که خوب و کارآمد نیستند، از کارخانه می‌روند و نیروهای بهتر می‌آیند، اسمش تعدیل نیست. کاری که ما انجام داده‌ایم فقط «پالایشِ نیروی انسانی» است و براساس ارزیابی عملکرد کارگران صورت می‌گیرد.