بزرگترین اردوگاه مهاجران غیرقانونی در اروپا بدون در نظر گرفتن جایگزینی برای آن تعطیل شد. به گزارش شبکه تلویزیونی فرانس ۲۴، اردوگاه مهاجران غیرقانونی در مینئو در سیسیل ایتالیا که در اوج بحران مهاجران ۴ هزار نفر را در خود جای داده بود، تعطیل شد. این اردوگاه، بزرگترین اردوگاه مهاجران غیرقانونی در اروپا بود. متئو سالوینی معاون وزیر کشور ایتالیا از این اردوگاه بازدید کرد و خوشحالی خود را در مورد تعطیلی آن پنهان نکرد. خبرنگار این شبکه در رم گفت بسیاری از سازمان‌های بشردوستانه به این اقدام اعتراض کردند و گفتند سالوینی در حقیقت هیچ مشکلی را حل نکرده است. حالا هزاران مهاجر غیرقانونی آواره خیابان‌ها شدند زیرا هیچ جایگزینی برای این اردوگاه برای آنان در نظر گرفته نشده است. این نتیجه تصویب چند حکم در پارلمان ایتالیا در ماه‌های اخیر است. متئو سالوینی از این پس مقادیر قابل‌توجهی از بودجه‌ای را که برای پذیرش مهاجران در نظر گرفته شده بود در اختیار دارد. وی بودجه مربوط به مهاجران را برای دریافت کمک‌های روحی و جسمی، آموزش زبان و آموزش‌های تخصصی کاهش داده است.