کلودیا شین‌باوم، عنوان اولین رئیس‌جمهوری زن در تاریخ مکزیک را از آن خود کرد. به گزارش سی‌ان‌ان، اگرچه انتظار می‌رفت کلودیا شین‌باوم در مبارزات انتخاباتی پیروز شود، اما اختلاف زیاد او با رقیب در آرا برای تحلیل‌گران تعجب‌آور بود. رای‌دهندگان به سی.ان.‌ان گفتند: یک رئیس‌جمهور زن به تغییر تصویر مکزیک از یک کشور «ماچو» کمک می‌کند، جایی که فرهنگ مردسالار مانع پیشرفت زنان می‌شود. مکزیک در واقع قوانین خود را تغییر داده است تا احزاب را تشویق کند یا وادارد تا نامزدهای زن بیشتری معرفی کنند، بنابراین تقسیم قدرت بین زنان و مردان در کنگره و فرمانداری ها به شکل مساوی دیده می‌شود. نتایج اولیه رسمی نشان می دهد که شین‌باوم در انتخابات ریاست جمهوری مکزیک پیروز خواهد شد. شین‌باوم، نامزد حزب حاکم مکزیک، «مورنا»، بر اساس شمارش سریع موسسه ملی انتخابات مکزیک، بین ۵۸.۳ تا ۶۰.۷ درصد آرا را به دست آورد.