استرالیا دیوید مک‌براید را که افشا کننده نقش این کشور در کشتار مردان و کودکان بی‌دفاع در افغانستان در سال ۲۰۱۷ بود، به حدود شش سال زندان محکوم کرده است. شبکه ای.‌بی.‌سی یک سری اطلاعات را از مک‌براید دریافت کرده بود مبنی بر اینکه نظامیان استرالیایی در سال‌های حضور خود در افغانستان در کشتار مردان و کودکان غیر مسلح در این کشور آسیایی مشارکت داشتند.اطلاعاتی که او در اختیار این شبکه گذاشت زیربنای مجموعه گزارش‌هایی بود که در سال ۲۰۱۷ به «پرونده‌های افغانستان» مشهور شد و دریچه‌ای بی سابقه را به نحوه عملکرد نیروهای ویژه استرالیا در افغانستان باز کرد و از جمله حاوی اتهام ارتکاب جنایت جنگی به دست آنها بود. نیروهای نظامی استرالیا در سال ۲۰۱۳ افغانستان را ترک کردند اما از آن زمان مجموعه‌ای از گزارش‌ها در مورد خشونت نیروهای ویژه استرالیا به بیرون درز کرد.