رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل مسئولیت کامل شکست این ارتش در عملیات هفتم اکتبر گذشته را بر عهده گرفت. هرتزی هالوی، رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل در مراسمی که با عنوان جنگ‌های اسرائیل برگزار شد، اعلام کرد که به عنوان یکی از فرماندهان ارتش اسرائیل مسؤولیت شکست آن در ماموریتش برای دفاع از ساکنان اراضی اشغالی در هفتم اکتبر گذشته را بر عهده می‌گیرد. هالوی با اشاره به اینکه هر روز سنگینی این مسؤولیت را بر دوشش احساس می‌کند، گفت: در قلبم معنای این مسؤولیت را کاملاً درک می‌کنم، من فرماندهی هستم که فرزندان شما را به جنگی فرستادم که از آن برنگشتند و به مناطقی اعزام کردم که در آنجا به اسارت درآمدند من هر روز یاد و خاطره این افراد کشته شده را با خودم حمل می‌کنم و مسؤولیت پاسخ به سوال‌های شما با من است، ما برای این جنگ با وجود اطلاع از هزینه‌های این ماموریت، مصمم هستیم آن را کامل کنیم. در پی استمرار جنگ علیه غزه و شکست تل‌آویو در پایان دادن به این جنگ بسیاری از فرماندهان و مقامات نظامی و امنیتی اسرائیل از سمت خود کناره‌گیری کرده‌اند.