نخست‌وزیر عراق با اشاره به اشتراکات کشورش با ایران گفت که داشتن روابط همزمان با تهران و واشنگتن امتیازی برای عراق است. محمد شیاع السودانی که به واشنگتن سفر کرده است در اظهاراتی در حاشیه این سفر گفت: سفرم به آمریکا مهم است زیرا در راستای بیان رویکردمان درمورد نوع روابط با واشنگتن است.  به نقل از خبرگزاری رسمی عراق (واع)، وی خاطرنشان کرد: عراق امروز با عراق ۲۰۱۴ تفاوت های زیادی کرده است زیرا گروهک تروریستی داعش دیگر خطری برای ما به‌شمار نمی‌رود. بعد از پیروزی بر داعش ما خواهان انتقال به مرحله روابط دیپلماتیک با کشورهای ائتلاف بین‌المللی هستیم؛ روابطی همانند روابط با کشورهای منطقه از جمله روابط امنیتی.  وی در بخش دیگری از اظهارات خود تاکید کرد: ایران همسایه‌ی ما است و اشتراکات زیادی با آن داریم، آمریکا نیز هم‌پیمان راهبردی ما است و روابط با این کشور برای ما مهم است. داشتن روابط با ایران و آمریکا به‌طور همزمان امتیازی برای عراق است و می‌توان از آن در راستای کاهش تنش استفاده کرد و این چیزی است که در تمام بحران‌های منطقه رخ داد. وی اخیراً گفته بود سفر من به واشنگتن در شرایطی حساس منطقه 

صورت می‌گیرد.