جسد سلوان صباح متی مومیکا، پناهجوی عراقی که مدتی پیش به علت اقدام به سوزاندن قرآن در کانون توجه قرار گرفت، در خانه‌اش در نروژ پیدا شد. او که تبعه عراق بود در آخرین پیام خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشته بود: «امروز سوئد را ترک کردم و اکنون در نروژ تحت حمایت مسئولان نروژی هستم. من برای پناهندگی و حمایت بین المللی در نروژ درخواست دادم.» بر اساس برخی گزارش‌های غیر رسمی جسد او به همراه یک نامه کشف شده که در آن آمده است: پیام خدا این است که کسانی که کتاب من را قبول ندارند رها کنید اما کسانی را که به من و کتاب من بی‌احترامی می‌کنند زنده 

روی زمین نگذارید.