وزیر دفاع آمریکا بر این باور است که اگر اوکراین در جنگ تمام عیارش با روسیه شکست بخورد، ناتو با مسکو وارد جنگ خواهد شد. گفته‌های ژنرال لوید آستین در جلسه استماع کمیته خدمات مسلح مجلس نمایندگان آمریکا مطرح شده است. به گزارش پایگاه خبری پراودا، اگرچه این جلسه استماع در ابتدا درباره بستری شدن آستین در بیمارستان در اوایل سال جاری میلادی برگزار شد، اما اعضای کنگره سوالات دیگری را درباره مقدار و میزان کمک‌های نظامی آمریکا که مورد نیاز اوکراین است از وی پرسیدند. وزیر دفاع آمریکا همچنین تاکید کرد که تصویب کمک‌های بیشتر به کی‌یف برای جلوگیری از بدتر شدن اوضاع در اوکراین مهم است. وی همچنین گفت: تصویب این کمک‌ها از آن جهت مهم است که جلوی یک کشور را برای ترسیم مرزهای همسایه‌اش و کنترل غیرقانونی قلمروی حاکمیتی آن کشور می‌گیرد.