شیخ اکرم الکعبیف دبیرکل جنبش نجباء عراق با انتشار نکاتی را در خصوص راهبرد مقاومت در مقابله با نظامیان آمریکایی و هدف قرار دادن اسرائیل خطاب به طرفداران مقاومت مطرح کرد.  وی در بند نخست این بیانیه ۶ماده‌ای تصریح کرد: تصمیمات جببهه مقاومت عراق، اسلامی و جهادی بوده و تمام مسئولیت آن را برعهده می‌گیرد؛ ما این ثبات را از کربلا داریم و در آخر ضمن ادامه تلاش برای هدف قرار دادن رژیم صهیونیستی و اخراج اشغالگران از عراق، یا پیروز می‌شویم یا شهید. دبیرکل نُجَباء خاطرنشان کرد: توقف حملات، تاکتیکی موقت برای بازیابی موقعیت و آرایش نیروهاست و با توجه به وجود مزدوران و خائنین که برخی اطلاعات مقاومت را به آمریکایی‌ها دادند، در جهت حفاظت از برادرانمان، این آرامش، آرامش قبل از طوفان است. دبیرکل جنبش نُجَباء همچنین گفت که ما به حمایت از غزه و اقدامات خود برای اخراج اشغالگران از سرزمین‌نمان ادامه خواهیم داد.