وزیر امور خارجه سوییس که کشورش قرار است میزبان «کنفرانس صلح اوکراین» باشد، گفت که هدف این کنفرانس تنها بررسی «فرمول صلح» رییس جمهور اوکراین نیست و برن از روسیه نیز که مشخصا، برنامه صلحی متضاد برنامه اوکراین دارد، برای شرکت در این کنفرانس دعوت خواهد کرد. ایگنازیو کاسیس، وزیر امور خارجه سوییس گفت که کشورش از روسیه برای شرکت در کنفرانس صلح سطح بالا راجع به جنگ اوکراین دعوت خواهد کرد. خبرگزاری اسپوتنیک در این باره گزارش داد که «دمیتری پسکوف» سخنگوی کاخ کرملین گفته بود بحث درباره تلاش‌های در راستای صلح بدون روسیه جدی نیست و حتی مضحک است. کاسیس درباره کنفرانس صلح اوکراین به خبرگزاری اسپوتنیک گفت: گمان کردن این که در هفته‌های پیش رو کنفرانسی برگزار خواهد شد که منجر به صلح خواهد شد، ساده‌لوحانه است. بنابراین، قصد این کنفرانس آغاز روندی در سطح بالا، حداقل در سطح وزرا، برای دست یافتن به صلح است. احتمال آن که روسیه در این کنفرانس شرکت کند کم است اما از آن دعوت خواهد شد. از سوی دیگر، هدف این است که ما و روسیه می‌توانیم در این مسیر همراه شویم. کاسیس افزود که کنفرانس بعدی می‌تواند در کشورهای دیگر، از جمله در کشورهای عضو بریکس برگزار شود.