روزنامه وال استریت ژورنال با اشاره به وضعیت مالی بحرانی اوکراین، نوشت اگر کشورهای غربی از این کشور جنگ‌زده حمایت نکنند، دولت کی‌یف مجبور خواهد شد برای پوشش کسری بودجه خود پول چاپ کند. درتاریخ  ۲۴ فوریه سال جاری میلادی جنگ اوکراین دو ساله خواهد شد و همزمان با تداوم عملیات نظامی روسیه در این کشور، اوکراین به کمک‌های بیشتر غرب وابسته است؛ اما این کمک‌ها هم در اتحادیه اروپا و هم در کنگره ایالات متحده آمریکا به بن‌بست‌هایی خورده‌اند. روزنامه وال استریت ژورنال نوشت: همزمان با کاهش کمک‌های غرب و افزایش نگرانی‌ها درخصوص چگونگی تغییر نگرش آمریکا پس از انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴، اوکراین در موقعیت متزلزل‌ و خطرناک‌تری قرار دارد. این روزنامه آمریکایی در ادامه تاکید کرد: اگر کشورهای غربی حمایت کافی از اوکراین نداشته باشند، این کشور مجبور است برای پوشش و پُر کردن کسری بودجه خود، به چاپ پول متوسل شد؛ اقدامی که اقتصاد اوکراین را به خطر می‌اندازد. در حال حاضر، مشکل اساسی برای کمک‌های ارسالی به اوکراین وجود داد که یکی از آنها مخالفت مجارستان و رئیس جمهور راستگرای آن با این موضوع است و دیگری شکاف میان اتحادیه اروپا بر سر ادامه حمایت‌ها است.