سخنگوی دفتر امور تایوان در شورای کشور چین دیروز (چهارشنبه) گفت، آمریکا باید از دخالت در انتخابات ریاست جمهوری تایوان که ژانویه سال آتی میلادی برگزار می‌شود، اجتناب کند. تایوان ۱۳ ژانویه سال ۲۰۲۴ انتخابات ریاست جمهوری برگزار می‌کند. در آوریل ۲۰۲۳، حزب حاکم تایوان کاندیدای خود را لای چینگ-ته اعلام کرد. به گزارش اسپوتنیک، تسای اینگ ون، رئیس جمهوری کنونی تایوان دیگر واجد شرایط کاندیدا شدن در این انتخابات نیست چون تاکنون دو بار سمت ریاست جمهوری را داشته است. ژو فنگلیان، سخنگوی دفتر امور تایوان در شورای کشور چین درباره این انتخابات گفت: انتخابات در این جزیره مربوط به امور داخلی چین است و مداخله در آن توسط نیروهای خارجی غیرقابل قبول است. وی افزود، واشنگتن در جریان نشست عالی رتبه چین و آمریکا در سانفرانسیسکو که نوامبر ۲۰۲۳ برگزار شد، تعهدات سیاسی جدی را به پکن درباره تایوان ارائه کرد.