مجلس نمایندگان آمریکا در رای‌گیری دو حزبی، طرح رئیس جدید مجلس نمایندگان را تصویب کرد تا به موجب آن، قانون بودجه فدرال، تا اوایل سال ۲۰۲۴ تمدید شود. به گزارش نیویورک تایمز، در پیشنهادی که توسط مایک جانسون، رئیس جدید مجلس نمایندگان مطرح شد، ائتلافی از دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان جریان اصلی بر مخالفت جمهوری‌خواهان تندرو غلبه کردند و موفق شدند این طرح را تحت رویه‌های تسریع شده ویژه‌‌ای که نیاز به اکثریت فوق‌العاده داشت، تصویب کنند. در این رای‌گیری، ۲۰۹ دموکرات و ۱۲۷ جمهوری‌خواه به تصویب طرح، آری گفتند و ۹۳ جمهوری‌خواه و دو دموکرات با آن مخالفت کردند. این قانون بودجه آژانس‌های فدرال را در سطوح هزینه‌های جاری، با دو تاریخ انقضای متفاوت تامین می‌کند و این زمان‌بندی به قانونگذاران فرصت بیشتری برای تکمیل طرح‌های مخارج سالانه فردی می‌دهد. این طرح شامل هیچ‌گونه کمک نظامی به اسرائیل و اوکراین نمی‌شود.  به گزارش نیویورک تایمز مایک جانسون، موفق شد با تصویب یک طرح توقف موقت، از تعطیلی دولت جلوگیری کند.