نخست‌وزیر یونان در دیدار با رییس جهوری چین اعلام کرد کشورش برای همکاری‌های بیشتر و گسترده‌تر در توسعه ابتکار یک پهنه- یک راه آمادگی دارد. به گزارش خبرگزاری شینهوا، شی جین پینگ با اشاره به اینکه چین و یونان در توسعه ابتکار یک پهنه-یک راه شریک هستند، خاطرنشان کرد: روابط چین و یونان از زمان برقراری روابط دیپلماتیک بیش از نیم قرن پیش، از توسعه سالم و رشد پایدار برخوردار بوده است. شی گفت: چین، دوستی سنتی خود با یونان را گرامی می‌دارد و برای همکاری با یونان برای پایبندی به توافقات استراتژیک و همکاری برای ارتقای مشارکت دوجانبه برای درخشش در عصر جدید آماده است. وی با تاکید بر اینکه همکاری های دوجانبه سودمند و تبادلات فرهنگی دو پیوند اصلی روابط چین و یونان است، افزود: چین مایل به تقویت هم افزایی راهبرد توسعه با یونان، تعمیق همکاری در زمینه های حمل و نقل، کشتیرانی، انرژی، ارتباطات و مالی، گسترش همکاری ها است. فرصت‌ها در اقتصاد سبز، اقتصاد دیجیتال و نوآوری علمی و فناوری، همکاری‌های باکیفیت در یک پهنه- یک راه را ارتقا می‌دهند و برای توسعه بلندمدت و پایدار بندر پیرئوس 

تلاش می‌کنند.