رئیس جمهور پیشین و معاون شورای امنیت روسیه در پستی تلگرامی با اشاره به سیاست‌های تحریمی غرب، به انتقاد از رویکردهای کشورهای غربی، به ویژه آمریکا نسبت به روسیه و کشورهای دوست آن پرداخت. به گزارش اسپوتنیک، دیمیتری مدودف، رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر پیشین روسیه که هم‌اکنون معاون شورای امنیت این کشور است، در کانال تلگرامی خود نوشت: به نظر می‌رسد که همه الان به گستاخی و خودشیفتگی منزجرکننده کشورهای غربی، به ویژه آمریکا، همچنین به باور نامعقولشان نسبت به درستی و انحصارگرایی‌شان و به گستاخی جهانی‌شان نسبت به هر مسئله‌ای، چه مربوط به زمان صلح باشد و چه مروبط به جنگ، عادت کرده‌اند. مدودف افزود: چه می‌توان گفت؟ چیز جدیدی وجود ندارد. فقط یادتان باشد که مادربزرگ مادلین آلبرایت گفته بود اگر مجبوریم از زور و اعمال قدرت استفاده کنیم، به خاطر این است که ما آمریکا هستیم! ما ملتی مسئولیت‌پذیر هستیم. ما سربلندیم. نگاهمان به آینده است! معاون شورای امنیت روسیه در ادامه این پست تلگرامی نوشت: اما گاهی از خود می‌پرسید «خب، چطور این‌ها می‌توانند مردمان خوبی باشند؟ هر چه باشد، روی کره دیگری که زندگی نمی‌کنند! آیا کل عقلشان را از دست داده‌اند؟»