ثبت رکوردی جدید در کاهش حمایت از دولت ائتلافی آلمان است. به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، بر اساس نتایج یک نظرسنجی جدید که از سوی شرکت افکارسنجی انستیتوی پاسخ‌های اجتماعی جدید (اینسا) برای روزنامه آلمانی بیلد انجام شد، تنها ۳۸ درصد از آلمانی‌ها از احزابی که ائتلاف حاکم کنونی در آلمان را تشکیل می‌دهند، حمایت می‌کنند. این کمترین سطح حمایت رای‌دهندگان از ائتلاف حاکم در آلمان از زمان برگزاری انتخابات پارلمانی ۲۰۲۱ است که به روی کار آمدن این ائتلاف منجر شد. در این نظرسنجی از پاسخگویان درباره اینکه در صورت برگزاری انتخابات از کدام حزب حمایت می‌کنند سوال پرسیده شد. تنها ۱۸ درصد از آنها گفتند که از حزب سوسیال دموکرات آلمان، متعلق به اولاف شولتس، صدراعظم فعلی آلمان حمایت می‌کنند. ۱۳ درصد گفتند از حزب اتحاد ۹۰/سبزها حمایت می‌کنند. تنها هفت درصد نیز از حزب دموکراتیک آزاد آلمان حمایت کردند. این شرکت افکارسنجی اعلام کرد، این ارقام نشان‌دهنده افت رکوردشکن حمایت‌ها از سه حزب اصلی تشکیل‌دهنده ائتلاف حاکم کنونی در آلمان از زمان انتخابات ۲۰۲۱ است. طبق این نظرسنجی، بیشترین میزان حمایت معادل ۲۷ درصد نصیب بلوک محافظه‌کار مخالف متشکل از احزاب اتحادیه دموکرات مسیحی و اتحاد سوسیال مسیحی شد.