روز گذشته (چهارشنبه)، بمبی در نزدیکی مدرسه وابسته به آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی (آنروا) در اردوگاه عین الحلوه در جنوب لبنان منفجر شد. خبرگزاری ملی لبنان با بیان اینکه «این انفجار هیچ مصدومی نداشته است»، گزارش داد: انفجار ناشی از پرتاب یک نارنجک دستی در خیابان الفوقانی در داخل اردوگاه عین الحلوه بوده است. جمعه گذشته، آنروا در اعتراض به ادامه حضور مردان مسلح در تأسیسات خود از جمله مدارس در داخل اردوگاه عین الحلوه، تصمیم به تعلیق کلیه خدمات خود در این اردوگاه گرفت. آنروا در بیانیه خود تأکید کرد که اقداماتی را که حرمت و بی‌طرفی تأسیسات خود را نقض می‌کند، تحمل نمی‌کند و مجدداً از نیروهای مسلح می‌خواهد فوراً تأسیساتش را تخلیه کنند تا از ارسال بدون مانع کمک‌های بسیار مورد نیاز به پناهجویان فلسطینی اطمینان حاصل کند. تعدادی از ساکنان عین الحلوه پس از درگیری‌های مسلحانه در این اردوگاه در ۲۹ ژوئیه به شهر همجوار صیدا گریختند و بیش از ۵۴ هزار پناهنده فلسطینی ثبت نام شده در سازمان ملل در اردوگاه عین الحلوه زندگی می‌کنند و در سال‌های گذشته هزاران نفر از کسانی که از درگیری در سوریه گریخته‌اند به این اردوگاه رفته‌اند.