وزرای خارجه عراق، مصر، عربستان، اردن و لبنان و دبیرکل اتحادیه عرب در نشست کمیته عربی ارتباط با سوریه در قاهره، ضمن بررسی مسائل دارای اهمیت مشترک، بر لزوم اتخاذ گام های عملی و موثر با هدف پایان بحران سوریه در راستای حفظ یکپارچگی، تمامیت و حاکمیت سوریه تأکید کردند. به گزارش الجزیره، در بیانیه نشست کمیته ارتباط عربی با سوریه آمده است: تنها راه حل بحران سوریه راه حل سیاسی است و ما مشتاقانه منتظر از سرگیری کار در مسیر قانون اساسی هستیم. در ادامه این بیانیه آمده است: از اعلام سازمان ملل متحد و دولت سوریه مبنی بر دستیابی به توافق بر سر ارسال کمک های بشردوستانه استقبال می‌کنیم. بیانیه نشست کمیته ارتباط عربی می‌افزاید: ما بر لزوم رسیدگی به بحران آوارگان با توجه به تمام عواقب آن بر مردم سوریه و کشورهای میزبان آنها

تأکید می‌کنیم.