آژانس نظرسنجی Elabe دریافت که تقریباً دو سوم فرانسوی‌ها نگرانند که دولت نتواند امنیت بازی‌های المپیک ۲۰۲۴ پاریس را تضمین کند. به گزارش اسپوتنیک، بر اساس این نظرسنجی که روز چهارشنبه برگزار شد، اکثر فرانسوی‌ها معتقدند که فرانسه از نظر امنیتی (۶۳%) و حمل و نقل (۵۸%) برای میزبانی بازی‌های المپیک آماده نخواهد بود. در همین حال ۵۰ درصد گفتند که معتقدند فرانسه آماده میزبانی از گردشگران در المپیک است، در حالی که ۴۹ درصد برعکس آن را گفتند. این نظرسنجی همچنین نشان داد که تقریباً نیمی از فرانسوی‌ها (۴۸%) نسبت به المپیک بی تفاوت هستند، در حالی که یک سوم (۳۲%) شک و تردید دارند. تنها ۲۰ درصد گفتند که از میزبانی پاریس در بازی‌های تابستانی خوشحال و به آن مشتاق هستند. بازی‌های تابستانی المپیک ۲۰۲۴ پاریس از ۲۶ جولای تا ۱۱ آگوست ۲۰۲۴ در پایتخت فرانسه 

برگزار می‌شود.