رئیس جمهور سوریه در اولین حضورش در دوازده سال اخیر در اجلاس سران اتحادیه عرب، درباره فرصتی تاریخی برای رسیدگی به مسائل خاورمیانه بدون دخالت خارجی صحبت کرده است. بشار اسد، به شرکت کنندگان در این اجلاس گفت: «امیدوارم که این آغاز مرحله جدیدی از همبستگی میان اعراب برای ایجاد صلح در منطقه و توسعه و رفاه به جای جنگ و ویرانی باشد.» رئیس جمهور سوریه همچنین گفت که کشورش متعلق به جهان عرب خواهد بود، اما خواستار عدم مداخله در امور داخلی کشورهای عربی شد. اسد در سخنان خود در اجلاس اتحادیه عرب افزود: «مهم است که امور داخلی به مردم کشور واگذار شود، چون آن ها به بهترین نحو می‌توانند امور خود را مدیریت کنند.» محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان همزمان با افتتاح این اجلاس در جده گفت از حضور بشار اسد در این نشست خرسند است و ابراز امیدواری کرد که بازگشت آقای اسد به ایجاد ثبات در منطقه کمک کند. ایمن عبدالرحمن، نخست وزیر الجزایر هم در سخنانی گفت: «می‌خواهم با صدای بلند از سوریه که به صندلی خود در این اتحادیه و در میان برادرانش بازگشته استقبال کنم.» اما همه کشورها ازجمله قطر در مورد بازگرداندن سوریه به اتحادیه عرب مشتاق نبودند.