پاپ با هشدار به اینکه حیوانات خانگی جایگزین کودکان در برخی از خانواده ها می شوند، با بیان خاطره ای گفت چند هفته قبل یک زن کیف خود را باز کرده و از او خواسته است که برای نوزادش دعا کند. اما در حقیقت آن یک بچه نبوده، بلکه یک سگ کوچک بوده است. به گزارش شفقنا، رهبر واتیکان روز جمعه در یک کنفرانس در ایتالیا که به موضوع کاهش جمعیت در این کشور اختصاص داشت، با اعلام این هشدار افزود: که تشکیل خانواده در ایتالیا به یک «اقدام پر هزینه و فوق تصور» تبدیل شده است که فقط ثروتمندان می توانند از عهده آن برآیند. پاپ در سخنرانی خود در رم یادآور شد که کاهش نرخ زاد و ولد نشان دهنده فقدان امید به آینده است و نسل  جوان تحت تاثیر احساس عدم اطمینان، شکنندگی و بی ثباتی شرایط قرار دارند.  او افزود: یافتن و حفظ شغل ثابت، مسکن و اجاره بهای بالا و دستمزد ناکافی از مشکلات واقعی جوانان است.  پاپ با هشدار به اینکه حیوانات خانگی جایگزین کودکان در برخی از خانواده ها می شوند، با بیان خاطره ای گفت چند هفته قبل یک زن کیف خود را باز کرده و از او خواسته است که برای نوزادش دعا کند. اما در حقیقت آن یک بچه نبوده، بلکه یک سگ کوچک بوده است.  پاپ فرانسیس ادامه داد: حوصله ام را از دست دادم و به او گفتم: کودکان زیادی هستند که گرسنه اند و تو برای من یک سگ آورده ای؟  یادآور می شود، ایتالیا یکی از پایین‌ترین نرخ‌های باروری را در اتحادیه اروپا دارد و میزان موالید در سال گذشته به زیر 400000 کاهش یافت.