مذاکرات صلح سودان در عربستان سعودی با امضای بیانیه‌ای بین ارتش و نیروهای پشتیبانی سریع این کشور به نتیجه رسید. به گزارش الجزیره، در بیانیه جده که به امضای ارتش سودان و نیروهای پشتیبانی سریع رسیده، آمده است: دو طرف توافق کردند که منافع مردم سودان برای آنها در اولویت است و از هرگونه حمله‌ای که به غیرنظامیان آسیب برساند، خودداری می‌کنند. این بیانیه می‌افزاید: ارتش سودان و نیروهای پشتیبانی سریع باید تمام اقدامات احتیاطی را برای جلوگیری از آسیب غیرنظامیان به کار گیرند و به همه غیرنظامیان سودان اجازه دهند مناطق متخاصم و محاصره شده را ترک کنند. در این بیانیه همچنین آمده است که دو طرف به آتش‌بس‌های بشردوستانه منظم و در حد نیاز در تمامی نقاط سودان پایبند خواهند بود و از عضوگیری و استفاده از کودکان در درگیری‌های این کشور خودداری خواهند کرد تا اوضاع به حالت عادی بازگردد.