درحالی که نقش بی‌طرفی سوئیس در دفاع اروپا و حمایت از اوکراین مورد توجه قرار گرفته، این کشور بزرگترین رزمایش نظامی خود در سه دهه اخیر را برگزار کرد. به گزارش رویترز، در یکی از بزرگترین رزمایش‌های نظامی سوئیس در بیش از سه دهه گذشته، سربازان طی تمریناتی برای دفع یک دشمن فرضی، نارنجک پرتاب کردند و مهمات جنگی شلیک کردند تا قابلیت‌های دفاعی‌شان را به عنوان «بی طرفی مسلحانه» به نمایش بگذارند. این رزمایش با شرکت ۴۰۰۰ سرباز و در چهار ناحیه طی ۹ روز درحالی برگزار شد که نقش این کشور در دفاع از اروپا در بحبوحه درخواست‌ها برای کمک به اوکراین در مبارزه با روسیه مورد توجه قرار گرفته است. براساس این گزارش، رزمایش که برنامه‌ریزی آن از سال ۲۰۲۱ انجام شده بود، در پاسخ به حمله روسیه به اوکراین در ماه فوریه سال گذشته انجام نشده است.