هزاران نفر در مرکز پراگ علیه دولت راست میانه جمهوری چک دست به اعتراض زدند. آنها دولت را به دلیل توجه بیش از حد به اوکراین و بی‌توجهی به وضعیت بد اقتصادی در داخل مقصر می‌دانند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، معترضان در حالی از دولت پتر فیالا، نخست وزیر جمهوری چک بابت افزایش بهای انرژی و خوار و بار انتقاد کردند که نرخ تورم در کشورهای عضو اتحادیه اروپا و ناتو با ۱۰.۵ میلیون نفر جمعیت در مارس ۲۰۲۳، به ۱۵ درصد رسید. معترضان در این راهپیمایی فریاد استعفا و شرم سر دادند و بنرهایی را در دست داشتند که روی آنها نوشته شده بود جمهوری چک باید از ناتو خارج شود و بر صلح در اوکراین نیز تاکید داشتند. دولت پراگ با نخست وزیری فیالا تجهیزات نظامی و کمک‌های بشردوستانه از آغاز جنگ در این کشور به تاریخ فوریه ۲۰۲۲ تامین کرده است.