پس از آنکه مقامات طالبان روز سه‌شنبه اعلام کردند که ممنوعیت فعالیت زنان در دفتر سازمان ملل در افغانستان را اجرایی می‌کنند، این سازمان به حدود ۳۳۰۰ کارمند افغان خود اعلام کرد که برای دو روز آینده سر کار نروند. به گزارش رویترز، استفان دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل به خبرنگاران در نیویورک گفت: مقامات سازمان ملل در افغانستان دستوری را از جانب مقامات دوفاکتوی طالبان دریافت کردند که کارمندان زن افغان سازمان ملل را از کار کردن منع می‌کند. وی افزود: سازمان ملل در حال بررسی تاثیرات این دستور است و با مقامات وزارت امور خارجه افغانستان در کابل به منظور شفاف‌سازی بیشتر دیداری خواهد داشت. حدود ۴۰۰ زن افغان برای سازمان ملل کار می‌کنند. دو منبع سازمان ملل گفتند، نگرانی‌ها در رابطه با اجرای این دستور باعث شد تا سازمان ملل از تمامی کارمندان خود چه زن و چه مرد بخواهد تا برای ۴۸ ساعت آینده سر کار نروند.