کشاورزان منطقه فلاندر بلژیک هزاران تراکتور را در اعتراض به طرح جدید دولت منطقه‌ای برای محدود کردن انتشار گاز دی‌اکسید نیتروژن وارد بروکسل کردند. به گزارش رویترز،‌ پلیس بلژیک روز جمعه تعداد تراکتورهایی که خیابان‌های بروکسل را مسدود کردند، ۲۷۰۰ دستگاه تخمین زد. بسیاری از آنها پلاکاردهای بزرگی با نوشته‌هایی به همراه داشتند که بازتاب خشم کشاورزان بلژیکی است. سازمان‌های کشاورزی در بیانیه‌ای مشترک گفتند که توافق‌نامه نیتروژن به گونه‌ای که در حال حاضر هست، «قتل‌عام اقتصادی-اجتماعی» ایجاد خواهد کرد. آنها می‌خواستند این توافقنامه چشم‌انداز آینده بخش کشاورزی را بهتر منعکس کند. یکی از معترضان با اشاره به یکی از نکات مورد مناقشه در پیش‌نویس لایحه مذکور گفت: همه ما متقاعد شده‌ایم که چیزی باید از نظر تولید نیتروژن تغییر کند، اما نباید با بخش کشاورزی متفاوت از بخش صنعتی رفتار شود. بسیاری از معترضانی که روز جمعه برای تجمع اعتراضی در بروکسل حضور داشتند، چنین نظری دارند. معترض دیگری که مزرعه بز دارد، می‌گوید: بخش ما همین حالا هم خیلی تلاش می‌کند و مایل به انجام این کار هم هستیم اما دولت همچنان از ما همین‌طور بیشتر و بیشتر انتظار دارد، این در حالیست که بخش صنعتی هم در حال پیشرفت است.