هزاران نفر علیه اصلاحات انتخاباتی دولت مکزیک به خیابان آمدند

جمعیت عظیمی از تظاهرکنندگان مکزیکی با برپایی تظاهرات در نقاط مختلف این کشور به برنامه‌های دولت برای کوچک کردن نهاد انتخاباتی مکزیک اعتراض کرده و بزرگترین تظاهراتی را که تاکنون علیه دولت آندرس مانوئل لوپز اوبرادور برگزار شده، رقم زدند. به گزارش رویترز، سازمان‌دهندگان این تظاهرات گفتند، بیش از ۵۰۰ هزار نفر تنها در شهر مکزیکوسیتی، پایتخت مکزیک تظاهرات کردند. در تصاویر پخش شده از این تظاهرات در رسانه‌های اجتماعی نشان داده می‌شود که معترضان میدان زوکالو در مرکز مکزیکوسیتی را پر کرده و در خیابان‌های اطراف آن نیز حضور دارند. یک مقام پلیس تعداد این تظاهرکنندگان را نیم میلیون نفر ذکر کرد در حالی که مقام‌های دیگر برآوردهای پایین‌تری را مطرح کردند. دولت متعلق به حزب لوپز اوبرادور تعداد تظاهرکنندگان در تظاهرات علیه این دولت را ۹۰ هزار تن ذکر کرد. کنگره مکزیک روز چهارشنبه طرحی را برای اعلام اصلاحات گسترده در انستیتوی ملی انتخابات مکزیک تصویب کرد، لوپز اوبرادور به این انستیتو که یک نهاد مستقل است به عنوان نهادی فاسد و ناکارآمد حمله کرده است. رئیس جمهور ۶۹ ساله مکزیک اتهامی که معترضان مطرح کرده و این تغییرات را تضعیف کننده دموکراسی خوانده‌اند رد کرده است.