یک مقام دولتی امارات روابط با رژیم صهیونیستی را «ازدواج زیبا» خواند و گفت، شرکت‌های اسرائیلی خواهان ورود به بازارهای آسیا از طریق ابوظبی هستند. عبدالله عبدالعزیز الشامسی، دستیار مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری ابوظبی که یک موسسه رسمی فعال در حوزه سرمایه گذاری منابع مالی به نمایندگی از دولت ابوظبی است، در مصاحبه با روزنامه عبری اورشلیم‌پست گفت، اندونزی، هند، ترکیه و بسیاری از کشورهایی که امارات با آنها توافقنامه تجارت آزاد دارد را به شرکت‌های اسرائیلی برای سرمایه گذاری پیشنهاد کرده است. وی گفت، این بازارهای جدید می‌تواند مورد استفاده شرکت‌های اسرائیلی قرار گیرد. الشامسی گفت: ما اساساً تلاش می‌کنیم روابط تجاری میان ابوظبی و تل‌آویو را تقویت کنیم. ما مستقیماً بعد از توافقنامه ابراهیم (توافقنامه‌های عادی‌سازی کشورهای عربی با اسرائیل تحت نظارت آمریکا در سال ۲۰۲۰) دفتری را در تل‌آویو گشودیم. وی از گسترش فهرست «دوستان اسرائیلی» خبر داد.