وزیردفاع آلمان در اظهارنظری گفت، معتقد است عدم وجود پوتین در نظام بین‌الملل اتفاق خاصی را رقم نمی‌زند. به نوشته پایگاه اوکراینسکا پراودا، بوریس پیستوریوس در مصاحبه‌ای گفت، جهان بدون رئیس جمهور روسیه بدون هیچ گونه شک و تردیدی جای بهتری خواهد شد. به گفته پیستوریوس، تهدیدات روسیه برای به کارگیری تسلیحات هسته‌ای نباید اخلالی در پشتیبانی‌های نظامی از اوکراین ایجاد کند. وی گفت: در هر صورت، هیچ کدام از ما نمی‌داند پوتین دارد چه کار می‌کند، اما این نباید جلوی ما و متحدانمان را از پیشنهاد کردن حمایت‌های معقول به اوکراین بگیرد. پیستوریوس همچنین اظهار کرد، در اوکراین یک جنگ  فرسایشی بی‌رحمانه همراه با تعداد قربانیان بسیار دارد اتفاق می‌افتد. او خاطر نشان کرد: اوکراین شایسته تحسین بوده و لیاقت برخورداری از حمایت کامل و تزلزل ناپذیر ما را دارد. وزیردفاع آلمان همچنین گفت که به اعتقاد او اوکراین پیروز این جنگ خواهد بود.