دولت کویت در پی اختلاف با پارلمان استعفا داد.

به گزارش ایلنا به نقل از اروزنامه القبس، دولت استعفای خود را در پی بحران اخیر با پارلمان در زمینه قوانین پوپولیستی و همچنین طرح دو استیضاح علیه «عبدالوهاب الرشید»، وزیر دارایی و «براک الشیتان»، وزیر دولت در امور کابینه تقدیم رهبری سیاسی کرد.

این روزنامه روز گذشته به نقل از یک منبع رسمی اعلام کرد که فردا دولت کویت به سبب پایبندی‌اش به موضع خود در قبال بحران سیاسی اخیر و رد هرگونه تعهد به نمایندگان در ارتباط با قوانین مربوط به مردم استعفای خود را به امیر و ولیعهد کویت ارائه خواهد کرد. بر اساس گزارش این روزنامه، دولت بر موضع خود برای بازپس‌گیری استیضاح «عبدالوهاب رشید»، وزیر دارایی و «براک الشیتان»، وزیر مشاور در امور کابینه و همچنین بازگرداندن گزارش‌های کمیسیون مالی به کمیسیون ها تأیید کرد. گفتنی است اختلافات میان دولت و پارلمان پس از گذشت بیش از دوماه از تشکیل پارلمان جدید در کویت مجددا شروع شده است.