نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در افغانستان اعلام کرد که مسکو اسناد و مدارکی در اختیار دارد که نشان می‌دهد آمریکا برای برقراری روابط با مخالفان مقامات کنونی افغانستان تلاش می‌کند و به صورت محرمانه بر فعالیت داعش نظارت دارد. به گزارش اسپوتنیک، ضمیر کابلوف، نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در افغانستان گفت: ما اسناد و مدارکی در اختیار داریم که نشان می‌دهد آمریکا برای برقراری روابط با مخالفان مقامات کنونی افغانستان تلاش می‌کند و به صورت محرمانه بر داعش نظارت دارد. آمریکا این کار را می‌کند به این دلیل که آنها واقعا به دنبال گرفتن انتقام شکست نظامی و سیاسی شرم‌آور خود در افغانستان هستند و هر کاری می‌کنند تا مانع تحقق صلح در این سرزمین شوند. آمریکا تماس‌هایی با گروه‌های مخالف مسلح در افغانستان دارد و به صورت محرمانه بر فعالیت داعش نظارت می‌کند که برای بی ثبات کردن اوضاع نه فقط در آسیای مرکزی بلکه در کشورهای همسایه افغانستان و حتی علیه امنیت روسیه به کار گرفته شده است. وی گفت: طالبان باید با مشارکت همگان در دولت و احترام به حقوق اقلیت‌های ملی و زنان تعامل داشته باشد. طالبان به اندازه کافی امکانات انسانی ندارد که بتواند بهبود اقتصادی را تضمین کند.