افراد مسلح با حمله به زندانی در شمال مکزیک، ده‌ها زندانی را فراری دادند که گفته می‌شود این افراد مظنون به عضویت در یک کارتل مواد مخدر هستند. به گزارش بی.بی.سی، مقامات می‌گویند که افراد مسلح ناشناس حدود ساعت ۷ صبح روز گذشته (دوشنبه) با خودروهای زرهی به خارج از زندان ایالتی چیهواهوا رسیدند و به سوی نگهبانان تیراندازی کردند. در جریان حمله خونین و رویارویی مستقیم با گارد زندان در شهر مرزی سیوداد خوارس ایالت چیئوائوا، ۱۰نگهبان و ۴ زندانی کشته شدند. پلیس می‌گوید حدود ۲۴ زندانی فرار کردند.در پی درگیری در داخل زندان نیز ۱۳ نفر مجروح شدند. مقامات زندان گفتند که چهار نفر از آنها در بیمارستان تحت درمان هستند. خویشاوندان زندانیان با اضطراب فراوان و در حالی که گریه می‌کردند در بیرون زندان جمع شده بودند. یک زن گفت مهاجمان لباس سیاه پوشیده بودند، بهتر از پلیس مسلح بودند و به هر وسیله نقلیه‌ای که از آنجا عبور می‌کرد تیراندازی می‌کردند. پس از این حادثه ارتش و گارد ملی برای حمایت از مقامات محلی فراخوانده شدند. شهر سیوداد خوارس ایالت چیئوائوا برای سال‌ها شاهد درگیری‌های خونین دو کارتل مواد مخدر «سینالوآ» و «خوارز» بوده و این روند هنوز ادامه دارد.