رئیس جمهوری فرانسه از برخورد سیاستمداران لبنانی درباره حل بحران سیاسی این کشور ناخرسند است و تأکید کرده که فرانسه وارد بازی اسامی برای حل بحران ریاست جمهوری لبنان نمی‌شود.  امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه در مصاحبه با روزنامه النهار و لوموند در جواب سؤالی درباره اینکه آیا از ژوزف عون، فرمانده ارتش لبنان برای تصدی پست ریاست جمهوری حمایت می‌کند یا خیر، گفت: پاریس در گذشته بارها وارد مداخله شد و از هر دو مورد یک بار شکست خورد. من نمی‌خواهم وارد بازی افراد و اسامی شوم. وی گفت: لبنان به یک رئیس جمهوری و نخست وزیر شفاف نیاز دارد. من خواهان کمک به نجیب میقاتی، نخست وزیر موقت لبنان هستم که تمام تلاش خود را به کار گرفته و به نفع کسانی که دنبال باج خواهی هستند کوتاه نمی‌آید. ماکرون همچنین گفت که طرح‌هایی را درباره لبنان ارائه خواهیم کرد.