شبکه خبری سی‌ان‌ان گزارش داد، نگرانی دولت آمریکا در مورد ناتوانی این کشور در تامین تجهیزات و مهمات پیشرفته برای اوکراین در بحبوحه جنگ کی‌یف و مسکو در حال افزایش است. به گفته سه مقام آمریکایی که با سی‌ان‌ان گفت‌وگو کردند، برخی از چالش‌هایی که آمریکا در زمینه حمایت از اوکراین با آن مواجه است شامل ذخایر «کاهش‌یافته» تسلیحاتی و توانایی صنایع دفاعی برای تامین میزان تجهیزات تقاضا شده است. یکی از مقامات به سی‌ان‌ان گفت که مقدار محدودی از موجودی مازاد در دسترس است که واشنگتن می‌تواند به کی‌یف بفرستد. در این گزارش آمده است که واشنگتن به‌ویژه در مورد موجودی گلوله‌های توپخانه ۱۵۵ میلی‌متری و موشک‌های دفاع هوایی استینگر نگران است. برخی از مقامات هم نگران تولید تسلیحاتی مانند موشک‌های ضد تشعشع هارم، موشک‌های سطح به سطح گملرس و سامانه‌های ضدتانک جاولین هستند. با این حال، منابع شبکه سی‌ان‌ان معتقدند که کاهش موجودی انبارها امنیت ملی را به خطر نمی‌اندازد، زیرا تسلیحات مورد نیاز اوکراین از منابعی که پنتاگون برای موارد احتمالی خودش ذخیره می‌کند، تامین نمی‌شود. یک مقام ارشد همچنین به این شبکه خبری گفت که ارزیابی‌ مبنی بر اینکه تسلیحات آمریکا در حال کم شدن است، ذهنی است.