ائتلاف دولت قانون عراق ضمن هشدار نسبت به دیدارهای الینا رومانوسکی، سفیر آمریکا در بغداد با برخی چهره‌های سیاسی، اجتماعی و نهادهای مدنی، تاکید کرد که فعالیت‌های او منجر به آسیب رسیدن به امنیت ملی عراق می‌شود. عباس المالکی، یکی از رهبران ائتلاف دولت قانون عراق در گفتگو با سایت المعلومه اظهار کرد: سفیر آمریکا در عراق به گونه‌ای رفتار می‌کند که گویا یک نماینده عالی رتبه است و با چهره‌های سیاسی و غیرسیاسی دیدار می‌کند و تمامی درب‌ها از جمله حوزه‌های اجتماعی و سیاسی به روی این سفیر باز است و او تصور می‌کند فرمان‌دهنده و بازدارنده در عراق است. این رهبر ائتلاف دولت قانون گفت: دستورالعمل‌های نخست وزیر در این خصوص بر اهمیت این مساله تاکید دارد که دیپلمات‌های خارجی باید نقش خود را مطابق با عرف و قوانین بین‌المللی انجام داده و تنها محدود به دیدارهایی با وزارت خارجه یا دولت عراق و در چارچوب کانال‌های دیپلماتیک دولتی مربوط به رویه‌های قبلی باشد. عباس المالکی در ادامه تاکید کرد: سفیر آمریکا باید به اصول دیپلماتیک بین‌المللی مبنی بر احترام به حاکمیت کشوری که در آن مستقر هستند و قوانین جاری و دستورالعمل‌های صادر شده در آن کشور پایبند باشد.