براساس گزارش‌ها، رئیس جمهوری روسیه متمم ریاست جمهوری را در رابطه با لایحه‌ای پیشنهاد داده که به مسکو اجازه می‌دهد تا حق شهروندی افرادی که باعث بی‌اعتباری ارتش می‌شوند، لغو کند. به گزارش خبرگزاری آناتولی، این متمم‌های پیشنهاد شده برای لایحه‌ای که در اصل در آوریل سال جاری میلادی توسط دوما تصویب شد، انتشار عمومی اطلاعات نادرست عمدی در مورد نیروهای مسلح روسیه را یک جرم تعریف می‌کند که مجازاتش سلب و ابطال روادید افرادی است که از حق شهروندی روسیه برخوردارند. یکی از این متمم‌ها همچنین اقداماتی را که برای تمامیت ارضی روسیه در حین کار برای سازمان‌های غیردولتی خارجی یا بین‌المللی نامطلوب قلمداد شوند، به عنوان دلیلی کافی برای سلب حق شهروندی افراد تعریف می‌کند. در این پیشنهادات، فراخوان برای اقداماتی با هدف نقض تمامیت ارضی روسیه، بی‌اعتبار کردن ارتش روسیه، فراخوان عمومی برای افراط‌گرایی، تهدید جان مقامات دولتی و سوء‌استفاده از نشان‌های دولتی و پرچم هم مطرح شده‌اند. نسخه اصلی این لایحه سلب حق شهروندی را برای جرائم جدی از جمله فعالیت‌های تروریستی، قاچاق مواد مخدر و جعل اسناد پیشنهاد داده است. در این میان مخالفان کرملین این اقدام پوتین را بایکوت کوچکترین مخالفان او می‌داند که خروجی نامطلوب به جا خواهد گذاشت.