رئیس‌جمهوری تایوان در سخنانی خطاب به چین قبل از انتخابات گفت که ماموریتش در زندگی اطمینان حاصل کردن از این است که این جزیره همچنان متعلق به مردمش است و وجود تایوان تهدیدی علیه هیچ طرفی نیست. به گزارش خبرگزاری تایوان، انتخابات محلی تایوان در ۲۶ نوامبر یک ماه پس از آن برگزار می‌شود که رئیس جمهوری چین که فشار نظامی را بر این جزیره دموکراتیک برای پذیرش حاکمیت پکن افزایش داده است، سومین دوره رهبری را به شکلی بی‌سابقه به دست آورد. در حالی که رای برای انتخاب شهرداران و اعضای شورای شهر تایوان به طور صوری مربوط به مسائل داخلی است، تسای در تجمعی در مرکز تایپه به هزاران هوادارش گفت که خیلی چیزهای بیشتری در خطر است. این اولین باری است که او به صراحت در این نوع کمپین‌ها چین را هدف می‌گیرد. تسای گفت که تسلیم پیشنهاد «یک کشور، دو نظام» رئیس‌جمهوری چین نمی‌شود.