عضو شورای مرکزی حزب‌الله لبنان تاکید کرد، مذاکرات ۱۱ سال گذشته هیچ یک از حقوق دریایی لبنان را محقق نکرد، اما با پهپادهای مقاومت معادله تغییر کرد و لبنان به تمامی خواسته‌های خود رسید. به گزارش سایت النشرة، شیخ نبیل قاووق، عضو شورای مرکزی حزب‌الله لبنان در مراسمی در شهرک عیتا الشعب تاکید کرد: لبنان با تحقق تمامی خواسته‌های لبنانی‌ها در منطقه اقتصادی، در آستانه یک پیروزی ملی، تاریخی و راهبردی است، مذاکرات حتی یک متر از حقوق دریایی ما را در طول ۱۱ سال محقق نکرد، اما پس از پهپادهای مقاومت معادله تغییر کرد و لبنان به تمامی خواسته‌های خود رسید و این دستاورد انسجام مقاومت و موضعگیری ملی و یکپارچه لبنان است. قاووق در ادامه اظهار کرد: تمامی تشکل‌های نظامی، سیاسی، امنیتی و مردمی دشمن اسرائیلی شاهد پیروزی مقاومت هستند، اما در داخل لبنان برخی موفقیت مقاومت را انکار می‌کنند چون بابت آن آشفته شده‌اند و این مساله آنها را عصبی کرده است. این عضو شورای مرکزی حزب‌الله لبنان بار دیگر درباره روند انتخاب رئیس جمهور گفت: این دیگر برای لبنانی‌ها پنهان نیست که سفارت عربستان در لبنان، در انتخابات ریاست جمهوری همانند انتخابات پارلمانی دخالت می‌کند، اما این بار به صورت مستقیم و بدون واسطه دخالت دارد و برخی نمایندگان شکایت دارند که تحت فشارهایی از سوی دو سفارت آمریکا و عربستان قرار دارند و این مضحک است و اهانت به حاکمیت و عزت لبنان به شمار می‌آید. او افزود: دخالت‌های دو سفارت آمریکا و عربستان یک نتیجه داد و آن پیچیدگی بیشتر و توقف روند انتخاب رئیس جمهور بود زیرا این دو سفارت و طرف‌های وابسته به آن در لبنان به دنبال یک رئیس جمهور چالشی و مخالف با حامیان مقاومت هستند، آنها در راستای راضی کردن عربستان و آمریکا به دنبال تقابلی داخلی هستند و به این شکل به خودشان بدی کردند. این چهره حزب‌الله در ادامه گفت: زمانی که برخی شعار رئیس جمهور چالشی و تقابلی سر دادند، کشور را وارد یک هزارتوی جدید و ماجراجویی بی‌حساب‌ و کتاب سعودی کردند و آنها دیر یا زود به بن‌بست خواهند رسید. قاووق در پایان گفت: آنچه در جلسه‌های انتخاب رئیس جمهور رخ می‌دهد، تنها اعلام برخی اسامی برای سرگرمی است، جدیت در این زمینه زمانی آغاز می‌شود که توافقی ملی برای انتخاب رئیس جمهوری وجود داشته باشد که کشور را از بحران‌هایش خارج کند و اوضاع و احوال را به سمتی صلح و ثبات ملی هدایت کند.