نخست وزیر عراق با هدف حل مشکلات کشور خواهان برگزاری سومین دور از گفتگوی ملی شد.

به گزارش ایسنا، به نقل از سایت بغداد الیوم، مصطفی الکاظمی، گفت، در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل واقعیت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اقلیمی و چالش‌های موجود را تشریح خواهد کرد.

وی با بیان اینکه همه کشورهای جهان پیرامون اهمیت نقش عراق در تحکیم ثبات منطقه توافق نظر دارند، گفت: بغداد برای کمک به ثبات منطقه آماده است.الکاظمی در ادامه از گروه‌های سیاسی خواست مسئولیت تاریخی خود را در قبال عراق برعهده گرفته و از فرصت گفتگوی ملی استفاده کنند و افزود: برای حل مشکلات کشور خواهان برگزاری دور سوم از گفتگوی ملی هستم و ما راهی جز گفتگو نداریم.

نخست وزیر عراق از همه طرف‌هایی که با او اختلاف دارند خواست، این اختلافات را به دور از منافع ملی تسویه کنند.