اتحادیه اروپا توصیه کرد بودجه ۷.۵ میلیارد یورویی برای مجارستان به خاطر فساد به حالت تعلیق درآید؛ این نخستین مورد از این دست در این بلوک ۲۷ کشوری تحت قانون جدید تحریم‌ مالی به منظور حفاظت بهتر از اجرای قانون است. به گزارش رویترز، اتحادیه اروپا برای نخستین بار دو سال پیش تحریم مالی جدیدی را در واکنش به آنچه که آن را برابر با تضعیف دموکراسی در لهستان و مجارستان می‌داند، معرفی کرد. به گفته اتحادیه اروپا، ویکتور اوربان، نخست‌وزیر مجارستان دادگاه‌ها، رسانه‌ها، سازمان‌های غیردولتی و دانشگاه‌ها را تحت سلطه خود در آورده و حقوق مهاجران، زنان و همجنس‌گرایان را در بیش از یک دهه‌ای که در راس قدرت است، محدود کرده است. کمیسیونر بودجه اتحادیه اروپا گفت: این درباره نقض اجرای قانون است که استفاده و مدیریت از بودجه‌های اتحادیه اروپا را به خطر می‌اندازد اما نمی‌توانیم نتیجه‌گیری کنیم که از این بودجه حفاظت می‌شود یا خیر.