شورای تاجگذاری بریتانیا دیروز (شنبه) با برگزاری مراسمی در کلیسای سنت جیمز در لندن، رسما چارلز سوم را به عنوان پادشاه و فرمانروای جدید معرفی کرد. به گزارش گاردین، در مراسم روز گذشته از شماری از چهره‌های سیاسی و روحانیون بریتانیا هم دعوت به عمل آمده است. از جمله حاضران می‌توان به شاهزاده «ویلیام» ولیعهد جدید بریتانیا، «کامیلا» همسر پادشاه جدید، «لیز تراس» نخست‌وزیر بریتانیا و «جاستین ولبی» اسقف‌اعظم کانتربری اشاره کرد. تعداد زیادی از نخست‌وزیران پیشین انگلیس نیز در این مراسم حضور داشتند. این افراد سپس به کاخ سنت جیمز رفتند تا شاهد سوگند پادشاه باشند. چارلز سوم گفت که پادشاه انگلیس، ایرلند شمالی و ولز و اسکاتلند خواهد بود و خدمتگزاری برای تمامی مردم این سرزمین‌ها. او همچنین از تعهد، عشق و زمامداری مادرش گفت و اینکه برای تمام عمرش سوگند یاد کرد همچون مادر با عشق به مردم خدمت کند.