پاپ فرانسیس رهبری یک نهاد کاتولیک مختص به امدادرسانی و ارائه کمکهای بشردوستانه موسوم به شوالیه‌های مالت را منحل و دولتی موقت را برای رهبری این قلمرو پیش از انتخاب استاد اعظم جدید آن منصوب کرد. به گزارش رویترز، این تغییر که به دنبال صدور حکمی از جانب پاپ اعمال شد، بعد از پنج سال بحث و مشاجره غالباً تند در داخل این نهاد و همچنین بین برخی از اعضای ارشد این نهاد و واتیکان بر سر مناقشه مربوط به تعیین قانون اساسی جدید برای آن صورت می‌گیرد. عده‌ای نسبت به این اظهار نگرانی کردند که این قانون اساسی جدید ممکن است حاکمیت این نهاد را تضعیف کند. این نهاد دارای حاکمیت و استقلال، تقریباً ۱۰۰۰ سال پیش در اورشلیم قدیم تأسیس شد. شوالیه‌های مالت اکنون دارای بودجه چند میلیون دلاری، ۱۳۵۰۰ عضو، ۹۵۰۰۰ نیروی داوطلب و ۵۲۰۰۰ پرسنل پزشکی در سراسر جهان است.