ائتلاف  الفتح عراق درخواست رهبر جریان صدر مبنی بر برگزاری جلسه علنی برای حل بحران سیاسی این کشور را به منزله پایین آمدن سقف خواسته‌های وی دانست. به گزارش اسپوتنیک، حامد الموسوی، عضو ائتلاف الفتح عراق به رهبری هادی العامری در واکنش به توییت شنبه شب مقتدی صدر، رهبر جریان صدر اظهار کرد: درخواست صدر برای گفت‌وگوی علنی در مقایسه با مواضع قبلی وی که بر عدم مشارکت در هر گفت‌وگویی تاکید می‌کرد، گامی در جهت پایین آمدن سقف خواسته‌های اوست. وی گفت: چارچوب هماهنگی درصدد ایجاد یک راه خروج از بن‌بست سیاسی است و موضع آن در مسیر گفت‌وگو برپایه اصل نه پیروز و نه بازنده است. الموسوی همچنین تاکید کرد: اگر مناظره‌ای که مقتدی صدر درصدد آن است برای ایجاد راه‌حل باشد، مشکلی ندارد، اما اختصاص زمان بیشتر بدون یافتن راه‌حل به نفع کشور نیست.